กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในระดับจังหวัด" สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 18 มี.ค. 2565 อ่าน [133]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์