กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 3 มี.ค. 2565 อ่าน [121]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์