กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

Knowledge Management กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 22 ก.พ. 2565 อ่าน [119]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

3. Presentation KM วันที่ 22 ก.พ. 65(1).pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์