กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักพาณิชย์จังหวัด (ประชุมประจำเดือน) ครั้งที่ 5/2565

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 15 ก.พ. 2565 อ่าน [126]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์