กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทเซลล์แมนระดับจังหวัดและเซลล์แมนระดับประเทศ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 12 ก.พ. 2565 อ่าน [166]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์