กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม“การขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค”

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 18 ม.ค. 2565 อ่าน [153]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์