กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานาภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 24 ธ.ค. 2564 อ่าน [76]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์