กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 20 ธ.ค. 2564 อ่าน [22]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์