กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 4 ธ.ค. 2564 อ่าน [33]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์