กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 4 ธ.ค. 2564 อ่าน [43]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์