กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 12 พ.ย. 2564 อ่าน [88]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์