กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร อุดรธานี สุรินทร์และอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 ก.ย. 2562 อ่าน [202]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร อุดรธานี สุรินทร์และอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2562
--------------------------------

 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวพัทยา  เชิงสะอาด) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร  อุดรธานี สุรินทร์ อำนาจเจริญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมพิธีรับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562  ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

          
♦ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :
             1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร          โครงการสกลเมืองแห่งครามธรรมชาติ
             2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี           การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้เข้มแข็งผ่านกลไก
                                                                           MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี

         
 รางวัลประเภทเลื่องลือขยายผล :
             3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์             ต้นแบบโครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาเก็ต
                                                                           แบบบูรณาการโดยใช้การตลาดนำ
             4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ      ต้นแบบโครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาเก็ต
                                                                            แบบบูรณาการโดยใช้การตลาดนำ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์