กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 15 ก.ย. 2564 อ่าน [163]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์