กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาสะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 23 ส.ค. 2564 อ่าน [21]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์