กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงายภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 9 ส.ค. 2564 อ่าน [27]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์