กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง ไตรมาส 2

สำนักงานพาณิชยืจังหวัดตรัง 27 ก.ค. 2564 อ่าน [21]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

SCAN_2021-07-27_1650_1.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์