กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปภาวะการค้าจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 27 ก.ค. 2564 อ่าน [19]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

SCAN_2021-07-27_1650_1_20210727165037592.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์