กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) ออกรายการ "เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน"

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 ก.ค. 2564 อ่าน [298]

...
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) ออกรายการ "เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน" หัวข้อ พาณิชย์กีบการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด สามารถคลิกลิ้งนี้ได้
https://www.youtube.com/watch?v=ag6mCBDLJIM

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์