กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค: การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (KM: Knowledge Management) เดือนมิถุนายน

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 28 มิ.ย. 2564 อ่าน [96]

...
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคได้จัดประชุมกองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค โดยมีนายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เป็นประธานในการประชุม โดยให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคได้มอบแนวทางการทำงานเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายและภาระกิจของกระทรวงพาณิชย์ และตอบสนองการทำงานและข้อมูลให้แก่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์