กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย” ให้กับ สพจ. 76 จังหวัด

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 14 มิ.ย. 2564 อ่าน [302]

...
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.: นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย” ให้กับ สพจ. 76 จังหวัด และ คน.  ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11  สป. โดยมีรองอธ.คน. (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน  และผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ เข้าร่วมด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์