กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

“จุรินทร์”คิกออฟโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงิน 5 แห่ง กับร้านอาหารทั่วประเทศ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 7 มิ.ย. 2564 อ่าน [250]

...
“จุรินทร์”คิกออฟโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงิน 5 แห่ง กับร้านอาหารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินเพิ่มสภาพคล่อง เผยจะดำเนินการจนถึงวันที่ 20 มิ.ย.นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า โครงการนี้เกิดขึ้น เพราะอยากเห็นธุรกิจร้านอาหาร มีเจ้าภาพเฉพาะกิจช่วยดูแล โดยวันนี้ ถือเป็นการต่อสายป่านให้กับร้านอาหารภาค 2 ที่ส่วนหนึ่งอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินทุน หรือผ่อนปรนภาระหนี้สินที่มีอยู่ รวมทั้งหาแหล่งเงินกู้ โดยได้เชิญสถาบันการเงิน 5 แห่ง มาทำหน้าที่ปล่อยกู้โดยเฉพาะ ผ่อนปรนให้มากที่สุด ประกอบด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน สำหรับร้านอาหารที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถประสานงานผ่าน 7 สมาคม ได้แก่ 1.สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู๊ด 2.สมาคมภัตตาคารไทย 3.สมาคมร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย 4.สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร 5.สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร 6.สมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิง และ 7.สมาคมร้านอาหารไทยจังหวัดกระบี่ รวมทั้งกลุ่มร้านอาหารอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ร้านอาหารทั่วทั้งประเทศที่อยู่ในระบบทะเบียน มีทั้งสิ้นประมาณ 120,000 ราย โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประมาณ 16,000 ราย ที่เหลือจดทะเบียนทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา ซึ่งทั้ง 120,000 ราย สามารถเข้ามาร่วมโครงการเจรจากับสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งได้ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค “โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยให้ร้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ หรือเข้าถึงสถาบันการเงินโดยมีดอกเบี้ยราคาพิเศษและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี และเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆ เพื่อให้โครงการนี้สามารถช่วยร้านอาหารได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะรัฐบาลมีวงเงินให้สถาบันการเงินเหล่านี้ในการปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจบริการ รวมทั้งเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีอยู่แล้ว”นายจุรินทร์กล่าว โครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7-20 มิ.ย.2564 โดยก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ความรู้กับร้านอาหารที่สนใจใช้บริการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และให้มีการเตรียมตัวก่อนดำเนินการกู้เงินมาแล้ว โดยมีผู้เข้าชมกว่า 6,000 คน และมีการแชร์ออกไปอีกเป็นจำนวนมาก ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการเพื่อต่อลมหายใจให้กับร้านอาหารมาแล้วครั้งหนึ่ง คือ โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot ที่ 11 โดยนำแพลตฟอร์ม 5 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย Robinhood , Gojek Lineman , Grab และ Foodpanda ช่วยกันกำหนดมาตรการช่วยร้านอาหารและผู้บริโภคที่ซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี 3 เรื่อง คือ 1.ลดค่า GP จาก 30-35% เหลือ 25% ช่วยร้านอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.ลดราคาสินค้าหรืออาหารให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการเดลิเวอรี โดยลดราคาอาหารสูงสุดถึง 60% และ 3.ลดค่าส่งอาหารให้กับผู้บริโภคจาก 3-5 กิโลเมตร ลดจาก 40 บาทเหลือศูนย์บาท ยกเว้น Lineman

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์