กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2563/2564 งวดที่ 7

กรมการค้าภายใน 28 พ.ค. 2564 อ่าน [75]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข้าวโพด งวด 7.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์