กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/2564 งวดที่ 28

กรมการค้าภายใน 28 พ.ค. 2564 อ่าน [36]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข้าว งวด 28.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์