กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 พ.ค. 2564 อ่าน [59]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์