กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาและติดตามสภาพปัญห

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 30 ส.ค. 2562 อ่าน [117]

...
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมติดตามคณะเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาและติดตามสภาพปัญหาในการเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลกและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร
 
โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการประชุมมอบนโยบายตามโครงการพาณิชย์สัญจรแก่ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเชื่อมโยงแครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก  รวมถึงการรับทราบปัญหาและหารือแนวทางการขยายตลาดร่วมกับภาคเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงมีการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  โดยการมอบประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครราชสีมา
 
ที่มา : กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค  วันที่ 30 สิงหาคม 2562


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์