กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 เม.ย. 2564 อ่าน [95]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

36e5d4cea48aec26ea27983c1ff01847.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์