กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 เม.ย. 2564 อ่าน [42]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

2.สรุปผลความพึงพอใจเดือนก.พ.64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์