กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 เม.ย. 2564 อ่าน [31]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

2.สรุปผลความพึงพอใจเดือนม.ค.64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์