กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 (ปี 64)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 20 เม.ย. 2564 อ่าน [125]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

KHUAN SCAN_2021-04-20_1136_1.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์