กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

งานเสวนา “จัดทัพพาณิชย์ภูมิภาคจากฐานรากสู่ตลาดโลก”

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 ส.ค. 2562 อ่าน [82]

...
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค จัดงานเสวนา “จัดทัพพาณิชย์ภูมิภาคจากฐานรากสู่ตลาดโลก”
--------------------------------------------------------------------------------------


          ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง SILK 1  โดยมีกลุ่มผู้ร่วมรับฟังประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดในต่างประเทศให้กับพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดในภูมิภาคในการส่งเสริมการขายให้กับเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมศักยภาพการส่งออกของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ 
 
          ซึ่งมีการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับ “โอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” โดยเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ  ประกอบด้วย
           
♦ ตลาดจีน  คุณทศพล ทรวงแสวง ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษด้านการตลาดต่างประเทศ
           
♦ ตลาด AEC&CLMV  คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ป จำกัด
           
 ตลาดอินเดีย  คุณสุวิมล ติลกเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
           
♦ ดำเนินรายการโดย  ดร.โชติกา วงษ์ชวลิตกุล อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
          โดยในการเสวนามีการพูดถึงโอกาสทางการค้าของสินค้าไทยในตลาดต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำการค้าของแต่ละตลาดซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป เช่น กฎระเบียบ  ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น 
 
ที่มา : กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค  วันที่ 29 สิงหาคม 2562


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์