กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กบภ. เข้าร่วมการสรงน้ำพระ ในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 8 เม.ย. 2564 อ่าน [162]

...
วันที่ 4 เมษายน 2564 : นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมการสรงน้ำพระ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์