กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมการถ่ายทอดความรู้ (KM) กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 8 เม.ย. 2564 อ่าน [70]

...
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค จัดการประชุมการถ่ายทอดความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรภายในกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค รวมทั้งการเแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในกลุ่มงาน 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์