กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานพาณิชย์ระนอง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 มี.ค. 2564 อ่าน [159]

...
วันท่ 29 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล พังงา) ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานพาณิชย์ระนอง โดยผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เข้าร่วมการประชุมด้วย  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและรับฟังความคิดเห็นจากพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์