กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมตลาดต้องชม "ตลาดสะพานยูง" จังหวัดระนอง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 มี.ค. 2564 อ่าน [139]

...
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม ณ ตลาดสะพานยูง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  ซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เก่าแก่ของจังหวัดระนองและได้กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการกำกับดูแลให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดปิดป้ายแสดงสินค้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านจัดเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตเซรามิกที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่น และได้รับรางวัลการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์