กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยม FARM OUTLET ร้านวัชรี จังหวัดระนอง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 มี.ค. 2564 อ่าน [116]

...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการตรวจเยี่ยมร้านวัชรี ของฝากจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นร้านในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมแนะนำการสร้างจุดขายของสินค้าระนองภายใต้แบรนด์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่ผลิตจากชุมชนระนอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์