กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 มี.ค. 2564 อ่าน [107]

...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่เข้าพบปะหารือกับประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิด และปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง จังหวัดระนอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์