กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยม FARM OUTLET ของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 มี.ค. 2564 อ่าน [132]

...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ ตรวจเยี่ยม รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (FARM OUTLET)  ร้าน ก. ไก่ ของฝากระนอง ซึ่งเป็นร้านในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์