กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การเข้าร่วมการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 มี.ค. 2564 อ่าน [28]

...
27 มีนาคม 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์) ร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมหารือแนวทางมาตรการเตรียมการฟื้นฟู จังหวัดภูเก็ต ผลักดัน แผนการฉีดวัคซีน แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยและแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว สั่งการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการจำหน่าย สินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์