กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า - การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอร์ริเทจ จังหวัดเชียงราย

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 23 มี.ค. 2564 อ่าน [104]

...
เมื่อวันที่ 17 - 19? มีนาคม? 2564: ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า - การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอร์ริเทจ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  และกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย 
 
กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้ประกอบการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการค้าชายแดนของผู้ประกอบการภาคเหนือและเกิดเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ สามารถสร้างสรรค์ผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์