กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 23 มี.ค. 2564 อ่าน [106]

...
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ป.ปั้นสยาม จำกัด (ขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง) ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดพัทลุง  ผู้ผลิตขนมปั้นขลิบซึ่งเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงได้เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ โดยการจัดฝึกอบรมการค้าขายทางออนไลน์ และนำไปเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า  และร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีช่องทางการจำหน่ายในร้านกาแฟอะเมซอนทุกสาขาทั่วประเทศ และยังส่งออกไปต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์