กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ปะจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 1 มี.ค. 2564 อ่าน [49]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์