กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 11 ก.พ. 2564 อ่าน [27]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์