กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" กิจกรรมรณรงค์บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 11 ก.พ. 2564 อ่าน [219]

...
เมื่อ วันที่ 10 ก.พ. 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" กิจกรรมรณรงค์บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564  ของกรมการค้าภายใน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานตรวจเยี่ยมกิจกรรมฯ  ณ ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
กระทรวงพาณิชย์ได้รณรงค์ให้ผู้ค้า ขายสินค้าที่จำเป็นในช่วงตรุษจีนในราคาประหยัด เพื่อกำหนดราคาชี้นำตลาดในราคาพิเศษ เพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน ที่จำเป็นจะต้องทำพิธีไหว้บรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลตรุษจีน  สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.รถโมบายขายสินค้าสำคัญในราคาพิเศษ เช่น ไข่ไก่ แผงละ 30 ฟอง ราคา 70 บาท เฉลี่ยฟองละ 2.33 บาท น้ำมันปาล์มขวดละ 42 บาท มียี่ห้อมรกตเข้าร่วมรายการ โดยรถโมบายจะกระจายไปทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์