กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดุบลราชธานี และศรีสะเกษ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 6 ก.พ. 2564 อ่าน [143]

...
เมื่อวันที่ 4 - 5 ก.พ. 2564: นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ คณะที่ปรึกษา/คณะทำงานฯ และผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อน รับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ดูแลปัญหา แก้ปัญหา ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์