กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การสมัครเข้าการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 1 ก.พ. 2564 อ่าน [62]

...
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564: นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิ (กบภ.) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การสมัตรเข้าการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีรางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ที่ปรึกษาการพาณิชย์เป็นประธานการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์