กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 ม.ค. 2564 อ่าน [60]

...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ  ประกอบด้วย
       - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) 
       - 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)
       - 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)
       - 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สี่พระยา)
       - 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์)
       - 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
       - 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)
โดยผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ Application DBD service และ เว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน/Call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์