กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 20 ม.ค. 2564 อ่าน [108]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

2.สรุปผลความพึงพอใจเดือนพ.ย.63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์