กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรทีสำคัญ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 18 ม.ค. 2564 อ่าน [26]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์