กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การติดตามภาวะราคาสินค้าและวางแผนแก้ปัญหาผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลาและปัตตานี

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 15 ม.ค. 2564 อ่าน [63]

...
วันที่ 14 มกราคม 2564:  นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการติดตามภาวะราคาสินค้าและวางแผนแก้ปัญหาผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยตรวจเยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคา ! เพื่อประชาชน New Year Grand sale 2021 พร้อมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอยะรังและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์