กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 14 ม.ค. 2564 อ่าน [163]

...
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564: นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้เข้าร่วมการประชุมการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 ทางไกลผ่านระบบ Zoom โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน  เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงเชื่อมโยงการทำงานระหว่างทีมเซลส์แมนประเทศกับทีมเซลส์แมนจังหวัด ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานต่างประเทศที่อยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์